Saturday, December 2, 2017

ADAKAH BID'AH ANGKAT TANGAN UNTUK BERDOA?

Mengangkat tangan ketika berdoa termasuk ketika mendengar khatib berdoa.

قال الرملي في نهاية المحتاج: "(و) يسن (رفع يديه) فيه (أي في القنوت عندهم)، وفي سائر الأدعية اتباعاً، كما رواه البيهقي فيه بإسناد جيد، وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما".

Tuesday, November 28, 2017

KENAPA NABI LAHIR PADA HARI ISNIN DAN BULAN RABIULAWAL?
Ahli sejarah Islam kebanyakannya menulis bahawa Junjungan Mulia, Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan pada hari Isnin, pada bulan Rabiulawal. Ia pastinya sesuatu yang amat menarik kerana hari Isnin dan bulan Rabiulawal adalah hari dan bulan yang tidak terkenal di kalangan orang Arab dan tidak ada peristiwa atau catatan sejarah besar yang berlaku pada hari dan bulan ini.

INILAH KITAB AHLI SUNNAH WAL JAMAAH YANG ELOK KITA HADAMKAN

Tuan Syed Ahmad Ridwan berkongsi satu maklumat berharga kepada kita berkenaan kitab-kitab Ahli Sunnah Wal Jamaah yang perlu kita miliki. Catatan ini dibuat semasa lawatan beliau ke Pondok Padang Pusu, Isnin, 20 November 2017. Pondok ini milik ulama hebat yang lebih sinonim dikenali sebagai Baba Ziz.

1. Senarai kitab 'sekurang-kurang' kena belajar untuk buka pondok.

ILMU TAUHID
- Ummul Barahin, Kifayatul Awam, Syarqowi Hudhudi, Bajuri Sanusi, Dusuqi.

ILMU FEQH
- Munyatul Musolli, Bahjatul Mubtadi, Idhohul Bab, Kifayatul Mubtadi, Matlaul Badrain, Bughyatul Tullab, Sabilal Muhtadin, Bajuri Qasim, Ia'natu Tolibin, Tahrir,​ Iqna', Fathul Wahhab.

ILMU TASAUF
- Penawar Bagi Hati, Hidayatul Salikin, Minhajul Abidin, Hikam, Addurun Nafis.

ILMU TAFSIR
- Tafsir Jalalain.

ILMU SIRAH
- Nurul Yakin, Syamail Muhammadiah.

ILMU HADIS
- Hadis 40, Mukhtasar Ibni Abi Jamrah, Mukhtarul Ahadis, Jawahirul Bukhori, Al-'Asfuriyyah, Ihkamul Ahkam, Al-Azkar, Riyadhus Solihin, Bulughul Marram.

ILMU SARF
- Matan Bina', Matan Izzi, Kailani, Lamiyatul Af'al.

ILMU NAHU
- Ajrumiyah, Abniyatul Asma', Mukhtasar Jiddan, Tashil Nailil Amani, Syeikh Kholid, Usymawi, Kawakib Durriyyah, Syarah Azhariyyah, Syujai', Alfiyyah, Ibnu Aqil, Syuzuruzzahab, Yasin.

ILMU MANTIK
- Idhohul Mubham

ILMU BAYAN
- Sullamul Bayan, Sowi Dardiri

ILMU BALAGHAH
- Husnu Siyaghah, Jauharul Maknun

USUL FEQH
- Hasyiyah Annafahat

MUSTOLAH HADIS
- Taqriratu Saniyyah

USUL TAFSIR
- Faidhul Khobir

ILMU MAQULAT
- Matan Maqulat

ILMU QAWAID FEQHIYYAH
- Idhohul Qawaed Feqhiyyah.

2. Senarai kitab 'sekurang-kurang' kena belajar untuk muzakarah di masjid.
- Matlaul Badrain, Sirajul Huda, Hidayatus Salikin, Jauharul Mauhub, Muhimmah, Penawar Bagi Hati, Sullamul Mubtadi, Idhohul Bab, Adduru Thamin, Perisai Bagi Sekalian Mukallaf.

3. Senarai kitab 'sekurang-kurang' kena belajar untuk muzakarah di surau2 kecil.
- Faridah Faraid, Munyatul Musolli, Wisyahul Afrah, Bakuratul Amani, Bahjatul Mubtadi, Hidayatus Sibyan.


4. Matan Wajib Dihafaz
- Ajrumiyyah, Abniyatul Asma', Matan Bina', Matan Izzi, Kawakib, Alfiyyah.


5. Kitab Wirid
- Hikam Jawi/Arab, Minhajul Abidin, Tafsir Jalalain


PERHATIAN!!!

*'SEKURANG-KURANG YA'